Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce otwiera drzwi dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Inicjatywa ta jest częścią projektu „”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)””, wspierana finansowo przez środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt ten jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, koncentrując się na poprawie jakości życia poprzez inteligentne specjalizacje.

W 2024 roku, w ramach tego projektu, przewiduje się utworzenie miejsc stażowych, trwających do sześciu miesięcy, dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie. Program kierowany jest głównie do: młodych osób w wieku 18-29 lat, osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50. roku życia, osób z niższym wykształceniem, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz migrantów.

W 2024 roku planowane jest przyjęcie na staż 85 osób, w tym 45 młodych w wieku 18-29 lat i 40 osób powyżej 30. roku życia. Osoby, które już uczestniczyły w projekcie w roku poprzednim, nie będą kwalifikowane. Przed rozpoczęciem stażu każdy uczestnik przejdzie ocenę umiejętności cyfrowych, które w razie potrzeby zostaną rozwinięte.

Po zakończeniu stażu, organizator zobowiązany jest do zatrudnienia uczestnika na co najmniej 30 dni, na minimum pół etatu. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnione będą: kompletność wniosku, zakres zdobywanych kwalifikacji, historia zatrudnienia u organizatora, okres działalności firmy, wcześniejsza współpraca z Urzędem oraz możliwość skierowania bezrobotnych do konkretnych zawodów.

W projekcie szczególnie pożądane są stanowiska umożliwiające zdobycie umiejętności cyfrowych, niezbędnych w zielonej gospodarce oraz związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi. Wnioski można składać osobiście, pocztą tradycyjną czy elektronicznie przez odpowiednie platformy. Szczegóły dotyczące współpracy oraz formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Pracy lub na jego stronie internetowej.

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. To doskonała okazja dla pracodawców do wsparcia lokalnej społeczności i jednocześnie zdobycia wartościowych pracowników.

Źródło: https://ostroleka.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024