Polski Ład, będący kompleksową reformą systemu podatkowego, skupia się również na ochronie dziedzictwa kulturowego Polski. W ramach nowo wprowadzanych przepisów, ulga na zabytki została skonstruowana tak, aby wspierać zarówno członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak i indywidualnych właścicieli nieruchomości, którzy są współwłaścicielami zabytków.

Ulga na zabytki umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane związane z zabytkami, a także wpłaty na fundusz remontowy. Dodatkowo, ulga obejmuje wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, jednak z limitem nie przekraczającym 500 000 zł na wszystkie inwestycje podatnika.

Skorzystać z ulgi mogą podatnicy PIT opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wydatki związane z zabytkiem. W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie, czy roboty budowlane, wymagane jest posiadanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceń konserwatorskich, w zależności od statusu zabytku.

Podsumowując, Polski Ład przez wprowadzenie ulgi na zabytki, otwiera nowe możliwości dla ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego Polski. Jest to krok w kierunku zachowania wartościowych zabytków dla przyszłych pokoleń, jednocześnie odciążając finansowo ich właścicieli i współwłaścicieli.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024