Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce z radością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na jednorazowe dofinansowania przeznaczone na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ta szansa jest skierowana do mieszkańców powiatu ostrołęckiego oraz samego miasta Ostrołęka, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dotacje te są częścią szerszego projektu „”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka””, który jest efektem współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym Plus.

Projekt ten jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza, mającą na celu osiągnięcie wysokiej jakości życia poprzez inteligentne specjalizacje do roku 2030. Oferuje on wsparcie finansowe osobom w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej, w tym młodym ludziom pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, osobom starszym (50+), osobom o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, kobietom oraz migrantom.

Łącznie 75 osób będzie mogło skorzystać z tego wsparcia, w tym 26 osób młodych oraz 49 osób w wieku 30 lat i więcej. Należy jednak zaznaczyć, że osoby, które uczestniczyły w projekcie w roku 2024, nie mogą ubiegać się o ponowne dofinansowanie. Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi 28 000 zł.

Ważnym elementem projektu jest konieczność przeprowadzenia oceny umiejętności cyfrowych każdego kandydata, co może wiązać się z koniecznością uzupełnienia braków poprzez odpowiednie szkolenia. Kandydaci będą musieli także poddać się testowi kompetencji cyfrowych, przeprowadzanym przez doradców zawodowych lub pośredników pracy.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikacyjnego, w tym formularze wniosków, są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce lub na jego oficjalnej stronie internetowej. Aby aplikować, należy skompletować wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go osobiście lub wysłać drogą pocztową bądź elektroniczną do urzędu pracy.

Projekt ten nie tylko oferuje finansowe wsparcie dla nowych przedsiębiorców, ale także zapewnia im niezbędne narzędzia do skutecznej aktywizacji zawodowej, co jest kluczowe dla rozwoju lokalnej gospodarki i poprawy jakości życia na Mazowszu.

Źródło: https://ostroleka.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024