Zespół ds. Profilaktyki Nieletnich i Patologii z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zakończył poszukiwania 14-latka, który zignorował obowiązujący wyrok sądowy. Młodzieniec, którego Sąd Rodzinny nakazał przewieść do Ośrodka Wychowawczego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy policyjnych.

Cała sytuacja rozpoczęła się od momentu, gdy nastolatek uciekł z Ośrodka Wychowawczego. Policja otrzymała nakaz doprowadzenia uciekiniera z powrotem do placówki. Sąd Rodzinny w Ostrołęce podjął decyzję o przymusowym umieszczeniu nieletniego w Ośrodku Wychowawczym, z którego nastolatek się oddalił.

Akcja poszukiwawcza trwała do momentu, gdy policjanci z ostrołęckiego Wydziału Prewencji odnaleźli uciekiniera. Po zatrzymaniu, nastolatek został przekazany w ręce wychowawców Ośrodka. To wydarzenie jest przypomnieniem dla młodych ludzi, że nawet będąc niepełnoletnimi, muszą ponosić konsekwencje swoich czynów.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, kom. Tomasz Żerański, podkreślił wagę odpowiedzialności, jaką ponoszą nawet najmłodsi za swoje działania. To zdarzenie powinno być przestrogą dla innych młodych ludzi, by przestrzegali prawa i unikali podobnych sytuacji.

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024