Kampania edukacyjna „”Energetyki – To Coś Więcej Niż Energia””, zainicjowana przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, ma na celu zwiększenie świadomości na temat przepisów dotyczących sprzedaży napojów energetycznych młodzieży poniżej 18 roku życia. Jest to odpowiedź na rosnące zaniepokojenie zdrowiem i bezpieczeństwem młodszych pokoleń.

Policja rozpoczęła tę akcję edukacyjną na początku roku. W jej ramach funkcjonariusze odwiedzają szkoły, spotykając się z uczniami, by rozmawiać o negatywnym wpływie napojów energetycznych na zdrowie oraz o nowych przepisach prawnych. Takie działania mają na celu zwiększenie świadomości na temat skutków spożywania tych napojów.

W ramach kampanii prowadzone są także spotkania z właścicielami i pracownikami sklepów oferujących napoje energetyczne. Policjanci informują o nowych regulacjach prawnych oraz naklejają w sklepach specjalne oznaczenia „”sklep przyjazny dzieciom””, jeśli placówka przestrzega nowych przepisów.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, zakazujące sprzedaży napojów energetycznych, które zawierają wysoką dawkę kofeiny lub tauryny, osobom poniżej 18 roku życia. Zabroniona jest również ich sprzedaż w placówkach oświatowych oraz w automatach.

Ustawa wprowadza także wymóg dla producentów i importerów, aby na opakowaniach napojów energetycznych umieszczali wyraźne oznaczenia informujące o zawartości substancji pobudzających. Naruszenie tych przepisów grozi karą finansową do 2 tysięcy złotych. W przypadku nieprzestrzegania wymogów dotyczących etykietowania, producenci mogą zostać ukarani grzywną do 200 tysięcy złotych, karą ograniczenia wolności, bądź obiema tymi karami jednocześnie.

W przypadku wątpliwości co do wieku kupującego, sprzedawcy mają prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.

kom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce podkreśla wagę tej kampanii i zachęca do rozmowy na ten temat w rodzinach, aby zwiększyć świadomość młodych osób o potencjalnych zagrożeniach związanych z konsumpcją napojów energetycznych.

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024