W Ostrołęce trwają działania policji skierowane na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, już na kilka tygodni przed rozpoczęciem przerwy zimowej, rozpoczęli kampanię edukacyjną w lokalnych szkołach i przedszkolach. Głównym celem było promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

Spotkania z uczniami kontynuowane są również w trakcie ferii. Ostatnio mundurowi odwiedzili Klub Lokator, gdzie odbywały się półkolonie. W trakcie tych spotkań, dzieci miały możliwość przypomnienia sobie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu, bezpiecznego zachowania się w kontaktach z nieznajomymi oraz unikania zagrożeń w Internecie. Szczególną uwagę poświęcono również zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sposobom wezwania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Policjanci przypomnieli dzieciom o numerach alarmowych oraz jak ważne jest przekazanie odpowiednich informacji podczas zgłaszania niebezpieczeństwa. Nauka praktycznych umiejętności obejmowała także zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci uczestniczyły w demonstracjach prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz dowiedziały się, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych podczas zabawy na świeżym powietrzu.

Ostrołęccy profilaktycy podkreślali również zagrożenia związane z zimowymi zabawami, szczególnie niebezpieczeństwa wynikające z wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Zajęcia te miały na celu uświadomienie młodym ludziom o potencjalnych zagrożeniach i metodach ich unikania. Ważnym elementem spotkań była również dyskusja na temat odpowiedzialnych zachowań na stoku narciarskim w kontekście akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Policjanci z Ostrołęki zaprosili również najmłodszych do udziału w konkursie Śnieżny Dekalog, co stanowiło zachętę do aktywnego uczestnictwa w promowaniu bezpieczeństwa. W działaniach tych wsparcie zapewnili uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks, im. Polskich Spadochroniarzy, za co organizatorzy wyrażają swoją wdzięczność. Przyszłe spotkania już niebawem, co potwierdza kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024