Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce prowadzi ważny projekt o nazwie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)”. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez pracy i ułatwienie im powrotu na rynek pracy. Projekt jest realizowany od czerwca 2023 roku i potrwa do końca grudnia 2024 roku.

W ramach projektu wsparcie otrzymają osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, w tym szczególnie:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby z niższym wykształceniem (do poziomu ISCED 3),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • migranci.

Uczestnicy projektu skorzystają z różnorodnych form wsparcia. Każdy z nich otrzyma Indywidualny Plan Działania oraz dostęp do usług rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, będą mogli skorzystać z szkoleń, staży, bonów na zasiedlenie czy jednorazowych środków na założenie działalności gospodarczej. Przed rozpoczęciem wsparcia uczestnicy przejdą ocenę umiejętności cyfrowych, a w razie potrzeby otrzymają możliwość ich uzupełnienia.

Całkowity budżet projektu na rok 2024 wynosi 4.234.277,22 zł, z czego znaczną część stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, koncentrując się na obszarze inteligentnej specjalizacji i wysokiej jakości życia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, jak i pracodawcy chętni do współpracy, zapraszani są do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, odwiedzenia strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co podkreśla jego znaczenie dla aktywizacji zawodowej regionu Mazowsza.

Źródło: https://ostroleka.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024